logo Sykehusbygg

Kontrakten er signert - nå kan byggingen av NPK starte

I dag ble kontrakten mellom Helse Sør-Øst og Skanska Norge AS signert, og det første grabbetaket med gravemaskinen ble tatt på tomta på Egsjordet i Kristiansand. Byggingen av NPK er i gang.

Publisert 06.05.2020
Sist oppdatert 20.04.2022

Det nye bygget skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for Ungdomsklinikken. I tillegg skal nybygget inneholde poliklinikk, kontorfunksjoner og akuttmottak. 

Les mer om NPK

Forprosjektrapporten til nybygg psykisk helse i Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF ble godkjent i styret i Helse Sør-Øst RHF 30.april. Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.

Signering NPK

Konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen, og Nils Fredrik Wisløff, leder av prosjektstyret, Helse Sør-Øst, signerer kontrakten 06.05.2020.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen.

- Denne dagen har vi sett fram til lenge nå. Sammen med totalentreprenør Skanska har vi de siste 14 månedene jobbet i en kontraktsform med integrert samhandling, hvor entreprenørens kjernekompetanse er i fokus i den tidlige fasen av prosjektløpet, forteller prosjektsjef fra Sykehusbygg HF, Lars Abrahamsen.

Han løfter fram viktigheten av å få en større del av leverandørkjeden med i de tidlige beslutningsprosessene, og på denne måten sikre eierskap hos de som skal bygge det som planlegges.

- Dette samarbeidet har vært veldig nyttig for alle parter. Når vi nå drar i gang med neste fase, sitter entreprenørene som deltok i forprosjektet med en unik kompetanse om de valgene som er gjort. Det at de har kunnskap om bakgrunnen til løsningsvalg sikrer kvalitet i sluttproduktet, sier Abrahamsen.

 Konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen, forteller at det har vært en meget vellykket samspillsfase, preget av åpenhet, tillitt og prosjektets felles mål i sentrum.

- Nå ser vi frem til å anvende vår solide kompetanse og erfaring på bygging av helse- og sykehusbygg, når vi sammen skal realisere dette viktige prosjektet for regionen, sier Midtskogen.

 Digital seremoni

Når kontrakter signeres og byggestart markeres samles vanligvis de som har vært involvert i planleggingen, og de som skal få glede av det nye bygget, for å feire det hele. Nå som korona-pandemien setter en stopper for store folkemengder måtte prosjektledelsen tenke alternativt – for markering skulle det bli. Løsningen ble å sette opp et videomøte hvor inviterte møtedeltakere kunne følge både gravemaskinen på tomta i Kristiansand og signeringen i Helse Sør-Østs lokaler i Oslo.

Signering NPK TEAMS.jpg

Skjermdump fra Teams

-Teknikken sto oss bi, og det gleder meg at vi fikk markert dette på ordentlig vis, selv om vi måtte tilrettelegge litt, sier Abrahamsen fra Sykehusbygg HF.

Solid erfaring med psykiatribygg

Sykehusbygg HF har ledet flere byggeprosjekt av psykiatribygg siden oppstarten av helseforetaket i 2014. Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling fra prosjekt til prosjekt er en av helseforetakets viktigste oppgaver.

-Sykehusbygg HF har opparbeidet seg både kompetanse og dybdekunnskap på psykiatribygg i løpet av de siste årene, noe som nå kommer dette prosjektet til gode. Sammen med Skanska har vi brukt tiden i forprosjektfasen godt, og utarbeidet et solid grunnlag for neste fase. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen.

Slik blir NPK - film fra Skanska           

Nyhetsbrev fra Sørlandet Sykehus HF     

Nyhetsinnslag fra NRK Sørlandet