logo Sykehusbygg

- boklansering torsdag 15. februar

KRIEGSLAZARETT 1/509 - Aker sykehus under fremmed kommando

Under 2. verdenskrig hadde den tyske okkupasjonsmakten stor aktivitet på Aker sykehus, eller KRIEGSLAZARETT 1/509 som de valgte å kalle det. En rekke nye bygg ble reist for å gi rom til syke og sårede tyske soldater og offiserer. Byggene har blitt stående, og har vært en del av sykehusdriften på Aker i mange år. Nå kommer historien i bokform.

Publisert 13.02.2024
Sist oppdatert 14.02.2024
En mann som holder en bok
Kulturminneverner Hans-Henrik Egede-Nissen er forfatter av boken som lanseres 15. februar. Foto: Bjørn Hødal

Hensynet til de historiske byggene på sykehustomten på Aker har stått sentralt i utviklingen av Nye Aker sykehus. Det har i stor grad latt seg gjøre å innplassere de nye sykehusbyggene sammen med de eksisterende fredede og vernede bygningene, grøntområdene og alléene av kulturell og arkitekturhistorisk verdi. Men, tidlig i prosessen ble det slått fast at det ikke lot seg gjøre å bevare bygning 27 - ett bygg som ble oppført av okkupasjonsmakten under andre verdenskrig.

Historien skal bevares

Etter en lang og grundig prosess endret Riksantikvaren forskriftsfredningen for bygning 27, og har tillatt at bygget rives, med krav om at krigshistorien på Aker sykehus skulle dokumenteres.

Derfor er Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssjukehus HF og Sykehusbygg HF både takknemlige og glade for at forfatter og kulturminneverner, Hans-Henrik Egede-Nissen, tok på seg oppdraget med å forevige historien til Aker sykehus i bokform.

En person som står ved siden av en bygning
Hans- Henrik Egede-Nissen på tomten hvor Nye Aker skal bygges.
Foto: Bjørn Hødal

Lansering 15. februar

Egede-Nissen har samlet sykehushistorien i en bok som har fått tittelen «KRIEGSLAZARETT 1/509 - Aker sykehus under fremmed kommando». Boken beskriver utbyggingen av sykehuset og livet som var i dem. Leseren introduseres for den tyske arkitekten, og norske bidragsytere til byggingen, og blir tatt med i rettsoppgjøret etter krigen. Denne boken er dermed en viktig dokumentasjon for ettertiden, og vi ser fram til at boken skal lanseres den 15. februar.

Spørsmål om boklanseringen den 15.februar kan rettes til  hso.prosjektorganisasjon@sykehusbygg.no  

Mer info om byggeprosjektet Nye Aker på Helse Sør-Øst RHFs nettsider her