logo Sykehusbygg

Lager mal for utviklingsplaner

Økt fokus på virksomhetsutvikling har gitt behov for langsiktige planlegging med strategiske føringer. Nå har Sykehusbygg fått i oppdrag å etablere en veileder for utviklingsplaner.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner

– I forbindelse med utbyggingsprosjekter har det over de siste årene vokst frem et behov for langsiktig og strategiske føringer for utvikling i helseforetakene, både når det gjelder bygg og virksomhet. Det er laget utviklingsplaner i mange foretak, men det er svært forskjellig fokus og innhold i disse. Det er også behov for å se utviklingsplaner i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan og andre strategiske planer. Derfor lager vi nå sammen med de regionale helseforetakene en veileder for dette, forteller Marte Lauvsnes, prosjektleder og leder for Plan og Utvikling i Sykehusbygg.

Veilederen for utviklingsplaner skal bidra til at helseforetakene har en lik prosess og metode for å vise hvordan virksomheten skal utvikles på lang sikt, hvilke konsekvenser det har for bemanning, kompetanse, kapasitetsbehov og også krav til bygg, infrastruktur og utstyr.

Flere involverte
Medvirkende i å lage veilederen er representanter fra alle de regionale helseforetakene, to observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet og ansatte fra Sykehusbygg. Andreas Moan i Helse Sør/Øst er prosjektleder er oppnevnt som prosjektleder fra de regionale helseforetakene sammen med Marte Lauvsnes.

– Vi har en god bredde i prosjektgruppen; noen med medisinsk bakgrunn, andre virksomhetsmessig-, administrativ- eller byggbakgrunn. Frem til 1. mai skal vi få på plass hoveddelene for hva en veileder bør inneholde. Etter det vil det nok være behov for mer tid for å få metoder og verktøy på plass sier Lauvsnes.

Når veilederen er på plass legges det opp til at alle helseforetakene fortløpende lager egne utviklingsplaner eller tilpasser de planer de alt har til veilederen.