logo Sykehusbygg

Let’s be friends

Administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø brukte Byggedagene 2016 til å oppfordre bransjen til godt samarbeid.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En person som står på en scene

I sitt innlegg på Byggedagenes første dag, på selveste kvinnedagen, presenterte Wedø Sykehusbygg og strategien for fremtiden.

Frem mot 2020 skal det bygges sykehus for 750 millioner kroner i måneden, og trykket vil også fortsette i lang tid etter dette. Sykehusbygg skal være ledende fagmiljø innen planlegging, bygging og rehabilitering av sykehusbygg i Norge. For å nå denne ambisjonen må selskapet utvikle kunnskap sammen med bransjen og internasjonale miljøer.

– Ambisjonen er å bli kjent, og legge til rette for godt samarbeid for å nå målene vi har. Vi er i gang med etablere dialog om hvordan vi sammen kan skape de beste løsningene for fremtidens sykehus, sier Wedø.


Vil ha tidlig involvering

Sykehusbygg jobber i dag med 55 forskjellige prosjekter i hele Norge, i tillegg til 17 interne utviklingsprosjekter. Blant milliardprosjektene som skal igangsettes er nytt sykehus i Drammen, Stavanger og Nordmøre og Romsdal. Sykehusbygg har ambisjon om at fremtidens sykehus skal bygges raskere enn i dag, med høy kvalitet. Det betyr at de må se på hvilke entrepriseformer og samspillsprosesser som kan bidra til å realisere dette.

– Vi utreder nå forskjellige typer modeller for gjennomføring, for å ha kunnskap om hvilke som passer i ulike typer prosjekter og hvordan markedet er i stand til å svare det ut, slik at vi er rustet for enhver utfordring, sier Wedø.

 

Bygger for fremtidens pasienter

Til en fullsatt sal med bransjefolk på Oslo Plaza fortalte Wedø hva hun mener er oppskriften for å lykkes; kompetanse og ledelse, kunnskapsutvikling, digitalisering, standardisering, industrialisering og gjennomtenkt kontraktstrategi. Pasientenes behov vil utvikle seg og endres i årene som kommer. Sykehusbygg skal være i front med kunnskapsutvikling og digitalisering for å imøtekomme disse behovene.

– Metoder for erfaringsoverføring og kultur for læring og deling er viktig for oss. Å dele mest mulig med flest mulig gir nytenkning, noe som resulterer i at de beste løsningene velges i prosjektene. Fremover vil vi bli utfordret på hvordan vi skal bygge brukervennlige bygg som setter pasienten i sentrum. Da må vi tenke på en ny måte, sier Wedø.

 

Fikk god respons

For fremtidens sykehusprosjekt må både planleggingstiden og byggetiden nedjusteres. Standardisering av planlegging og bygging kan i tillegg til erfaringsdeling bidra til dette. I Byggedagenes paneldebatt på Plaza sa administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, at han er inspirert av Wedøs ord.

– Intensjonen om å skape noe nytt, nye måter å samarbeide på og fokus på innovasjon er veldig spennende. Bransjen er konservativ og må oppfordres til å tenke nytt, mener Rød.

Ann Elisabeth Wedø håper norsk byggenæring kan svare på utfordringen hvis modulbygg blir ett av svarene for hvordan planleggingstiden og byggetidene for helsebygg kan reduseres. Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, er også glad for at Sykehusbygg utfordrer bransjen.

– Norsk byggebransje må rigge seg for denne typen konkurranse. Sykehusbygg ønsker tidlig involvering og bransjekontakt, og jeg er overbevist om dette er riktig vei å gå, sier Sandnes.

Les mer om Wedøs innlegg på bygg.no