logo Sykehusbygg

Masteroppgave - Evaluering av sengetun

Anniken Øhrn og Emily Berg fra NTNU har skrevet en masteroppgave om sengetun i samarbeid med Sykehusbygg HF. Bakgrunnen for oppgaven er en samarbeidsavtale mellom NTNU og Sykehusbygg HF.

Publisert 02.10.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
Sengetun

Samarbeidsavtalen mellom de to aktørene bidrar til å fremme samarbeid om kunnskapsutvikling, forskning og utdanning, gjennom blant annet studentoppgaver. Masteroppgaven ble skrevet våren 2019, og Anniken Øhrn er nå ansatt som sykehusplanlegger i Sykehusbygg HF.

Les mer om samarbeidsavtalen  mellom NTNU og Sykehusbygg

Denne masteroppgaven undersøker hvordan utforming av sengetun påvirker arbeidsprosesser og pasientsikkerhet og er en casestudie av St. Olavs hospital og Sykehuset Østfold Kalnes. 


Resultatene viser:


  • Prosjektets og virksomhetens visjon må understøtte hverandre for at bygningen skal tilrettelegge for virksomheten. Bygningskonseptet må understøtte visjonen, og visjonen må være forankret blant de ansatte

 

  • Desentral arbeidsstasjon, enerom og eget pasientbad i sengetunet legger til rette for hensiktsmessige arbeidsprosesser og pasientsikkerhet

 

  • I sengetunet er det viktig med god kobling mellom tunene for å oppnå fellesskap og fleksibel ressursbruk

 

  • Toleransen for å dele støtterom er høyere dersom ansatte føler tilhørighet og fellesskap til hele sengeområdet

 

  • Ekstern logistikk må legges utenfor sengetunetLes hele masteroppgaven her