logo Sykehusbygg

Nå er strømmen skrudd på!

Nå er to av åtte hovedtavler spenningssatt og vi er på god vei mot å etablere en robust strømforsyning i det nye sykehuset i Drammen. Dette er helt avgjørende i et moderne sykehus.

Publisert 28.09.2023
Noen få menn i sikkerhetsvester

Et av de mest grunnleggende behovene i et nytt og moderne sykehus er en stabil og sikker strømforsyning.

Denne våren ble det etablert åtte nettstasjoner og hovedtavler i sykehuset. Disse fungerer som «hjertet» i sykehusets strømforsyning. To av disse hovedtavlene er nå spenningssatt.

 

Strøm gjør mer enn bare å tennes lysene. Sikker strømforsyning er avgjørende for å drive avansert medisinsk utstyr, opprettholde ventilasjonssystemer, sikkerhetssystemer og mye, mye mer. Sikker og uavbrutt strømforsyning er essensielt for å god omsorg og behandling når sykehuset etter hvert tas i bruk.

 

 

Forberedt på nødstilfeller 

Skulle strømforsyningen inn til sykehuset svikte, er nybygget godt forberedt. Det er bygget nødstrømsløsninger som sikrer at verken pasienter eller ansatte knapt vil merke et strømbrudd. Sentralt i denne beredskapen er såkalt UPS-løsning (Uninterruptible Power Supply). Systemet, som grunnleggende består av store batterier, vil sørger for at alt elektrisk utstyr fungerer uten avbrudd inntil nødaggregat kan ta over. Dette gir en ekstra forsikring og sikkerhet for pasienter og personell, som er avhengige av at utstyret fungerer uten avbrudd.  

 

Nødstrøms-løsningene blir etablert allerede ved årsskiftet. Det er Brakerøya energisentral og Å-Energi som skal drifte anlegget for Vestre Viken når sykehuset er klart.

Noen få menn i sikkerhetsvester som jobber på en maskin
Å få strømsatt bygget er en viktig milepæl i byggeingen av det nye sykehuset i Drammen. 

 

Startet tidlig

 

Planlegging av strømforsyning har vært med i planene fra første dag. Tilbake i 2019 ble det bestilt nødvendig utstyr som transformatorer og kabler for å sikre leveranse av utstyr med lang leveringstid.

Arbeidet med å etablere levering av høyspenning inn til sykehuset startet tidlig. Det ble gravd grøfter og etablert ringmating av kabler som kobler alle de 8 transformatorstasjonene sammen. Ringmating skal sørge for strømforsyning dersom det skulle oppstå en feil på kablene eller i en av nettstasjonene.

Systemet er designet med forskjellige områder, et prioritert område og et uprioritert område. Hensikten er å sikre strøm til driftskritiske områder dersom det skulle oppstå feil.

Det er et omfattende nett av kabler, og de lengste kabelstrekket er 350 meter langt.

 

Godt samarbeid

Bygging av strømforsyning er et omfattende puslespill og samarbeid mellom forskjellige leverandører. Noen entreprenører har stått for graving og grunnarbeider, andre har ansvar for høyspenningsdelen av anlegget mens en tredje har stått for hovedtavler og distribusjon av strøm videre ut i bygget.

 

- Godt samarbeid og koordinering av dette arbeidet har vært veldig viktig. Strømforsyning er selvfølgelig essensielt for et sykehus. Mange har gjort en stor og god innsats i dette arbeidet og resultatet er nå at vi er helt i rute og allerede har strømsatt deler av bygget.
prosjektdirektør Arnstein Hodne.
Et par menn i gule jakker
Prosjektdirektør Arnstein Hodne tar den nylige strømsatte transformatoren i øyesyn. 

 

 

Omfattende testing

Når det nå er strøm i bygget, skal dette testes og kontrolleres. Testingen vil starte i den delen av bygget som er nærmest ferdigstilling. De forskjellige anleggene som er avhengig av strøm vil etter hvert kjøres i gang og testes. Planen er å teste etasje for etasje og bygg for bygg etter hvert som byggingen skrider frem.