logo Sykehusbygg

Null arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nye SUS

Det er ambisjonen når nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) inviterer bredt ut til partene i arbeidslivet for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus.

Publisert 17.09.2020
Sist oppdatert 25.10.2021
En mann og en kvinne i byggeutstyr

(Denne saken ble først publisert av Helse Stavanger)

-I det store bildet bidrar denne samlingen til et økt sikkerhetsnivå hvor sunne lønns- og arbeidsvilkår inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Selskaper som har orden i sysakene tar bedre vare på sine ansatte. Da jobber de også sikrere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye Stavanger universitetssjukehus.

Hun signerer «Etikkplakat for seriøs byggebransje» til Fair Play Bygg Norge som forplikter prosjektet på prinsippene sikre arbeidsplasser, like og trygge konkurransevilkår, fast ansettelse, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv. 

Signering.jpg

Signering: Prosjektdirektør for nye SUS, Kari Gro Johanson og Fred Sherling, prosjektleder Fair Play Bygg Rogaland. Foto: Ingveig Tveranger/ Nye SUS.

-Vi skal ha en åpen linje mellom oss slik at eventuelle uregelmessigheter blir fulgt opp og ryddet av veien. Det er skattepenger vi bruker på nytt sykehus, og måten vi jobber på skal tåle dagens lys, sier Johanson.

-Dere er landets største byggeplass og setter på mange måter en standard for dere selv og alle andre i bransjen ved å signere her, sier Fred Sherling som er leder for Fair Play Bygg Rogaland.

Det er en organisasjon som er pådriver for å samle informasjon fra byggebransjen, kvalitetssikre tips og bringe disse inn til korrekt etat. Fair Play Bygg Rogaland samarbeider med Skatteetaten og A-krim.

Nye SUS har invitert til en fagdag på byggeplassen der åtte ulike stasjoner åpner for informasjon og samtale om å jobbe «hvitt», god HMS, unngå sosial dumping og å bidra til sikre og skikkelige arbeidsforhold.

-Alle de inviterte og mange flere har takket ja. Responsen tyder på at dette engasjerer. Det er sammen vi skaper sikkerhetsnivået, sier Kirsti Gerhardsen, HMS-leder for nye SUS.

Folk 1.jpg

Godt oppmøte: Over 60 personer fra offentlige etater, fagforeninger og entreprenører samlet seg på byggeplassen for det nye universitetssykehuset i Stavanger. Foto: Ingveig Tveranger/ Nye SUS.

Hun inviterte entreprenørene og offentlige instanser som Skatt, Politi, Arbeidstilsynet, LO, NHO, Stavanger og Sandnes kommuner, SMSØ Rogaland, Fair Play Bygg Rogaland, A-krimsenteret samt Omega systemleverandør av HMSReg og prosjektets eget lønns- og arbeidslivskrimteam til å bidra. Over 50 personer kommer til fagdagen.

-For oss er det viktig å samle lokale krefter som kan hjelpe oss med å motvirke arbeidslivskriminalitet ved byggingen av nye SUS. Prosjektet gir muligheter og er en god arena for å samle erfaring og lokal kompetanse for å nå vårt felles mål om å motvirke arbeidslivskriminalitet under sykehusbyggingen.

Hun viser til regelmessig kontakt med A-krimsenteret, LO, Fair Play Rogaland og Skatt. Dette er viktige ressurser med god kompetanse. 

-Vi er avhengige av å samarbeide på tvers selv om vi har forskjellige roller, vi som utbygger og myndighetene med tilsynsansvar. Vi er bevisste på rollene våre, men ulike roller og ansvar skal ikke stå i veien for å samarbeide.

Gerhardsen peker spesielt på at den landsdekkende avtalen med Skatteetaten er en god ramme for konkretisering av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, der det er månedlige møter med Skatteetaten.

-Koronatiltak gjør at vi setter opp stasjoner som til sammen blir en runde på byggeplassen. Samtidig viser vi folk rundt og får et innblikk i omfanget av sykehusbyggingen, samt får faglig påfyll gjennom dialog underveis. Runden slutter med lunsj fra food trucker som kommer innom for anledningen, sier Gerhardsen.

Denne nyhetssaken sto først publisert på www.helse-stavanger.no