logo Sykehusbygg

Ny møteplass for verdifull kunnskapsdeling

Sykehusbyggs nye prosjektdirektørforum skal bidra til deling av kunnskap og erfaringer, fagdiskusjoner og kompetansebygging. Tilbakemeldingene fra første møte tyder på at en viktig møteplass er etablert.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Noen få personer som jobber på sine bærbare datamaskiner

Verdien av disse møtene kan bli stor. Gjennom åpenhet og bygging av relasjoner vil vi kunne få til effektiv deling av erfaringer og legge grunnlag for tettere samarbeid og dialog omkring sentrale tema, sier Harald Lundqvist, Fagansvarlig Prosjekt og Virksomhetsutvikling i Sykehusbygg.

Første møte fant sted i Stavanger 5. april, og planen er et forum i kvartalet. Deltagerne var prosjektdirektører med ansvar i alle helseregionene i tillegg til deler av Sykehusbyggs ledelse.

Prosjektdirektørforumet skal være et sted å diskutere problemstillinger og gjenbruke løsninger som kan gi en merverdi i det enkelte prosjekt, dele informasjon og erfaringer og bygge kompetanse. Prosjektdirektørene skal også legge frem forslag til hvilke områder det bør kjøres utviklingsprosjekter eller følgeforskning.

 Vil stadig bli bedre

At forumet vil bli en nyttig møteplass for prosjektdirektørene er det bred enighet om. Blant fremtidige tema på blokka er gjennomgang av ulike virksomhetskonsept som er lagt til grunn for et nytt bygg, hvordan sikre uttak av gevinst og bruk av ny teknologi.

– Jeg tror forumet kan bidra til at vi forbedrer oss totalt sett, gjennom å dele erfaringer, metoder og verktøy. Dette gjelder både planlegging og gjennomføring av prosjektene på. På denne måten vil prosjektdirektørforumet kunne bidra til bedre sykehusbygg-prosjekter i Norge  som underbygger samfunnsmålet for spesialisthelsetjenesten, sier Dag Bøhler, prosjektdirektør i Sykehusbygg for Vestre Viken.