logo Sykehusbygg

Nyhetsbrev fra Kristiansand - Nybygg psykisk helse

Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) er inne i en avgjørende fase. Funksjonsprosjektet, som denne delen av byggeperioden kalles, preges av mange viktige detaljer som skal fastsettes. Beslutninger blir endelige.

Publisert 06.11.2020
Sist oppdatert 25.10.2021
Grafisk brukergrensesnitt, nettsted

​Funksjonaliteten sitter i de viktige detaljene. Les mer om blandt annet brukerinvolvering, temamøter og status på byggeplassen i dette nyhetsbrevet som er utgitt av Sørlandet sykehus HF.

For nærmere informasjon om prosjektet, se her