logo Sykehusbygg

Nytt planleggingsverktøy for fremtidens akuttmottak

Akuttpasienter utgjør ca. 70 til 80% av alle pasienter som kommer til sykehus, og kompleksiteten ved akutt- og mottaksfunksjoner er stor. Rask utvikling innen blant annet teknologi og medisin setter krav til god planlegging av bygg for akutt- og mottaksfunksjoner for å sikre at morgendagens løsninger innen blir gode. Vårt nye Konseptprogram for akuttmottak skal bidra til å gi et felles utgangspunkt for planlegging og valg av løsninger til akuttmottakene i landets sykehus.

Publisert 19.05.2021
Sist oppdatert 02.11.2022
En gruppe mennesker i et rom

Et konseptprogram er et planleggingsverktøy som først og fremst brukes ved nybygg, men er også anvendelig ved ombygging eller påbygg av eksisterende bygg. Det er Sykehusbygg HF, med sykehusplanlegger Gunn Håberget i spissen, som har utarbeidet Konseptprogram for akuttmottak.

 

 Håberget er utdannet anestesisykepleier ved Ullevål sykehus og har erfaring fra små og store sykehus i Norge. Hun var involvert i planleggingen av St. Olavs hospital i 12 år som senterkoordinator, og hadde ansvar for koordinering av medvirkning i Akutten og Hjerte-lunge-senteret med bl. annet akuttmottak, operasjon, intensiv, bildediagnostikk.

 


Verdifull involvering fra flere

Akkurat nå pågår det flere prosjekter for enten ombygging av akuttmottak eller nybygg med akuttmottak i Norge.

-Vi så behovet for å samle kunnskap, erfaring og forskning på dette området. Konseptprogrammet er utarbeidet i samarbeid med klinikere fra alle helseregioner, brukerrepresentanter og representanter for vernetjenesten og tillitsvalgte. Det har bidratt til fersk kunnskap og kvalitet på innholdet, sier Gunn Håberget.

 Verktøyet skal bidra til å danne et felles utgangspunkt for planlegging og valg av løsninger ved å sammenstille forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, presentere konsepter for løsninger og tilgjengeliggjøre det for de som arbeider med planlegging av sykehus. 

 

Kunnskapsutvikling- og deling i praksis

Konseptprogram for akuttmottak er nyttig for alle som er med i planlegging og bygging av akutt- og mottaksfunksjoner, slik som klinikere, planlegger og andre. Det kan også være til inspirasjon for andre som søker kunnskap om mottaksfunksjoner og akuttmottak. Men et konseptprogram gir ingen fasit på hvordan et akuttmottak skal bygges, i følge Håberget:

-Konseptprogrammet skal gi en forståelse for hva et akuttmottak er i dag og hvilken utvikling man ser. Det skal være et tilgjengelig og likt kunnskapsgrunnlag som kan benyttes av alle prosjekter, enten det er i regi av Sykehusbygg HF eller ikke. Verktøyet skal også bidra til bedre kvalitet og gi mindre tidsbruk for prosjektene, forklarer Håberget.

 

Konseptprogram for akuttmottak presenterer eksempler fra eksisterende og nye prosjekter til inspirasjon, og gir anbefalinger der det er relevant. Programmet gir også informasjon om hvilke andre verktøy som kan og bør benyttes i planlegging, som for eksempel Standardromskatalogen, Byggveileder for smittevern, Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.

 

Sykehusbygg HFs ansvar er blant annet å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på høyt internasjonalt nivå, innleder Håberget før hun fortsetter:


- Konseptprogram for akuttmottak er et eksempel på hvordan vi ivaretar det ansvaret. Dette verktøyet bidrar til å legge til rette for planlegging for effektiv drift og muligheter for fleksibilitet, som kan gi gode løsninger ved fremtidige endringer innen akutt- og mottaksmedisin, avslutter sykehusplanleggeren.

 

 

Se Konseptprogram for akuttmottak her