logo Sykehusbygg

Nytt webinar fra Sykehusbygg HF fredag 9. februar

Når behovene endres - er sykehusene fleksible for endrede behov?

Publisert 06.02.2024
Webinar

Foto: Sykehusbygg HF

Løsninger som gir fleksibilitet er en investering for framtiden. Utfordringene er å kunne se helsetjenesteutviklingen og behovene langt nok fram i tid, og samtidig kunne realisere byggløsninger som gir fleksibilitet i framtiden. Dette utfordrer planprosessene for sykehusbygg. Hør mer om dette, som er hentet fra dokumentet «Fleksibilitet i sykehusbygg».

Dokumentet «Erfaringer fra covid 19-pandemien - bygningsmessige tilpasninger og endringer» gir en oppsummering av erfaringer fra covid-19-pandemien, med søkelys på hvordan noen av sykehusbyggene fungerte under pandemien.

Dokumentet bygger på en gjennomgang av rapporter og annen litteratur, et systematisk litteratursøk i vitenskapelige publikasjoner, samt gjennomføring av kvalitative studier. Både nasjonal og internasjonal litteratur er benyttet.   

 Sykehusplanleggerne  Arild Vassenden og Lilian Leistad leder webinaret.

Webinaret gjennomføres på Teams via denne lenken