logo Sykehusbygg

Optimalisert forprosjekt for SNR godkjent av styret

Eit einstemmig styre i Helse Møre og Romsdal godkjenner arbeidet som er gjort med å optimalisere forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). No startar funksjonsprosjektet med detaljprosjektering der målet er å ta kostnadane i prosjektet ytterlegare ned.

Publisert 11.06.2020
Sist oppdatert 25.10.2021
En høy vinkelvisning av en bygning
- Eg er enormt imponert over jobben som er gjort med å ta ned arealet og kutte kostnadar ved akuttsjukehuset og dykk skal ha skryt for innsatsen og medverkingsarbeidet som er gjennomført, sa styreleiar Ingve Theodorsen.


Resultat frå samhandlingsfasen med å optimalisere forprosjektet

Akuttsjukehuset fra sør.jpg 

Ilustrasjon: Det nye akuttsjukehuset har fått lamellform

Funksjonsprosjekt og detaljprosjektering

I funksjonsprosjektet som startar i juni skal løysingar for akuttsjukehuset bli vidareutvikle og kvalitetssikra. Ein skal teikne ut alle rom, plassere utstyr og ta val med tanke på materialbruk. Samtidig vil prosjektet jobbe aktivt for å gjere kostnadsreduserande tiltak. 

- Vi skal i samarbeid med entreprenør utarbeide ein plan med aktivitetar og tiltak for å bringe prognosen i tråd med styringsramma. Det blir lagt særleg vekt på tiltak og konsekvensar av modularisering og industrialisering av løysingar og av byggeprosessen, sa prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal fra Sykehusbygg HF under sin orientering.

Skjermbilde 2020-06-11 kl. 13.21.49.png

Illustrasjon: Inngangspartiet ved akuttsjukehuset

Tentativ framdriftsplan for akuttsjukehuset
​Aktivitet
​Tidspunkt
Funksjonsprosjektet ​
​juni - des. 2020
​Detaljprosjektering
juni - des. 2021​
​Byggestart
des. 2020​
​Systematisk ferdigstilling av bygg
- Teknisk prøvedrift
- Klinisk prøvedrift
​2023
​Overlevering til HMR
2023​
​Full drift for akutt for akuttsjukehuset
​Våren 2024

Ny kontrakt med Veidekke om bygging av bruer 

Veidekke Entreprenør AS får oppdraget med å prosjektere og bygge to nye bruer, samt tilhøyrande veg på Hjelset. Kontrakten har ein verdi på 37,2 mill. kroner.

Heimdal og Hjelset 2.jpg

Prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og Paul Hjelset, avdelingsleiar i Veidekke Entreprenør AS

- Vi er særs godt fornøyd med å få med oss ein solid og erfaren entreprenør som Veidekke. Dei leverte det beste tilbodet og har gode referansar frå tilsvarande oppdrag. Og så er det ekstra hyggeleg at kontrakten inneber at lokale krefter får arbeide med oppdraget, seier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal fra Sykehusbygg HF.


Veidekke som har med seg Norconsult på rådgivarsiden vil starte å prosjektere i juni og ser for seg fysisk oppstart på tomta på Hjelset i august. Planen er å ferdigstille oppdraget i midten av mars 2021.

- Veidekke Entreprenør er veldig glad for å ha vunnet konkurransen og takker for oppdraget. Vi ser frem til å starte opp med prosjektering og gjennomføring av et meget spennende prosjekt som vil gi en hurtig oppstart i en vanskelig periode for Norge i den koronasituasjonen vi nå befinner oss i. Oppdraget vil også ha stor betydning for våre samarbeidspartnere i prosjektet, sier avdelingsleder Paul Hjelset i Veidekke Entreprenør.

Denne saken ble først publisert av Helse Møre og Romsdal.