logo Sykehusbygg

Overdimensjonerte tekniske anlegg sluker helsemillioner

Helse-Norge kan kutte 25-50 millioner kroner i tekniske anlegg på hvert eneste store sykehusprosjekt, viser en vurdering gjort av Sykehusbygg. Byggherren har en stor del av ansvaret.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En stor maskin med mange ledninger

– Mange sykehus bygges med overdimensjonerte VVS-anlegg og elektrotekniske anlegg. Helse-Norge kan spare mange titalls millioner kroner på å tenke nytt om tekniske anlegg, sier Sykehusbyggs Harald Hasfjord.

Han er prosjektleder, prosjektering i Sykehusbygg. Han har i tillegg mange års erfaring fra teknologientreprenøren Caverion.

Som entreprenør har han opplevd at det vanlige er å levere anlegg som har 20-30 % reservekapasitet. Det er byggherren som bestiller. Overkapasiteten legges inn bevisst, blant annet for å ta høyde for eventuelle tilbygg/påbygg.

– Hva om 10 % overkapasitet er tilstrekkelig? Det har jeg spurt mange byggherrer om. Men de kvier seg for å forlate trygge standarder, sier Hasfjord.

Er gamle vaner og standarder til hinder for nytenking og lavere kostnader?

– Ja, jeg vil påstå det. Byggherrer har gjerne tydelige miljøambisjoner. Så glemmer de å spørre brukerne om det for eksempel er greit at et møterom helt ytterst bruker en halvtime ekstra på å varme seg opp 1-2 grader, eller om det skal ha full varme- og kjølekapasitet som resten av bygget. Bare å stille det ene spørsmålet kan spare millioner.

Men på sykehus er det ikke like lett å spare?

– På sykehus er det mennesker som avgir varme hele døgnet. Normene baserer seg ofte på at mennesker i bygget avgir varme åtte timer per dag. Tekniske beregninger av faktisk bruk vil vise at sykehuset trenger mindre varmeanlegg. Ikke minst på grunn av mye teknisk utstyr som avgir varme. Mindre installert effekt i byggene gir mindre vedlikeholdskostnader og driftskostnader. En vinn-vinn-situasjon, sier Hasfjord.

 

Ta de riktige diskusjonene til rett tid

Sykehusbygg er opptatt av å levere merverdi til helse-Norge ved å gjenbruke kompetanse og innsikt fra et prosjekt til neste. Det er i tidlig fase av prosjektene at byggherren kan komme inn og sette rammer for hva man ønsker at entreprenørene skal levere. Derfor vil Sykehusbygg være med i prosessen aktivt sammen rådgivere og entreprenører.

Når om lag 50 % av kostnadene til et nybygg er knyttet til tekniske installasjoner, mener Hasfjord tiden er overmoden for en revisjon. Han kaster en brannfakkel inn i debatten.

– Byggherrene må redusere dimensjoneringen av tekniske anlegg. Det er enorme beløp å spare i lavere investeringer. I tillegg blir driften enklere og billigere, mener han. Dette handler ikke om å ta unødig risiko. Dette handler om å ta de riktige diskusjonene på rett tid i prosjektet, avslutter Hasfjord.