logo Sykehusbygg

På jakt etter nye ambulansestasjoner

På vegne av Vestre Viken HF søker vi nå etter nye lokaler for ambulansetjenesten som har vokst ut av sine lokaler. Vi er på utkikk etter to nye lokaler som erstatning for dagens ambulansestasjon på Bragernes.

Publisert 27.09.2023
En mann i hvit skjorte
Konstituert ambulansesjef Lillian Solbakken er på jakt etter lokaler til nye ambulansestasjoner.​

Alternativer som ønskes vurdert:

Områdene Tangen – Gulskogen (Drammen) og Lierskogen – Lyngås – Kjellstad (Lier) er mest aktuelle.

Responstid er et viktig kriterium når nye lokaler skal velges. Hovedkriteriet er beliggenhet med god tilknytning til hovedvei, fordi det reduserer responstiden i forbindelse med utrykning.

Vi ønsker tilbud på eiendom hvor vi kan utvikle fremtidens ambulansestasjoner.

De nye stasjonene vil være hhv. Ca. 2 000 kvadratmeter brutto (Drammen) og ca. 1 200 kvadratmeter brutto (Lier). For begge tilkommer atkomst, parkering og utearealer.

Det skal legges til rette for fremtidig behov for økt kapasitet med 15 % fra 2035.

 

For ytterligere informasjon og konkurransegrunnlag, kontakt: 

Sykehusbygg HF v/Bo Vegard Bording Grøtvedt

Tel. +47 90 19 13 29 

E-post. bo.vegard.bording.grotvedt@sykehusbygg.no