logo Sykehusbygg

Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekt

Det er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RSA). Teamet består av Arkitema/ ELN Arcihtects med BSK arkitekter, SWECO og Bygganalyse som underrådgivere.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe mennesker som står rundt et bord

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som skal styre konseptfasen. Arbeidet vil bli utført i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.

– Det har vært veldig god respons på denne konkurransen. Vi har kunnet velge prosjekteringsteam i skarp konkurranse mellom de beste aktørene i markedet, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

– Dette lover bra for gjennomføring av konseptfasen for regional sikkerhetsavdeling. Vi tar det også som et godt tegn for alle konkurranser om oppdrag knyttet til prosjekter i Oslo universitetssykehus, fortsetter han.

Regional sikkerhetsavdeling  har en regional funksjon i Helse Sør-Øst og ivaretar det høyeste sikkerhetsnivået innenfor fagfeltet sikkerhetspsykiatri. Virksomheten skal sørge for mottak, omsorg og behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom med atferdsavvik, og som er til fare for andre. Regional sikkerhetsavdeling skal også tilby et trygt arbeidsmiljø og tilstrekkelig samfunnsvern. Pasientene er i all hovedsak tvangsinnlagt, dømt til behandling eller har fått en rettslig kjennelse.

Dagens signering markerer oppstarten av konseptfasen. Arbeidet starter umiddelbart. Målet er at konseptrapporten skal være ferdig primo mai i 2017, slik at styret i Helse Sør-øst RHF kan godkjenne denne i møte 15. juni 2017.