logo Sykehusbygg

Protonutstyret har kommet til Radiumhospitalet

En 100 tonn tung syklotron ble torsdag ettermiddag løftet inn i det nye protonterapibygget på Radiumhospitalet. – Med syklotronen i hus er vi et stort skritt nærmere ibrukstakelse av det nye utstyret i et helt nytt bygg. Dette er starten for et helt nytt behandlingstilbud til norske kreftpasienter, sier prosjektdirektør for Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet Pål Høylie

av Helse Sør-Øst RHF
Publisert 06.10.2023
En byggeplass med kraner og bygninger
Dette løftet har vært nøye planlagt i flere år.

Syklotronen er produsert i Tyskland og sendt sjøveien til Norge. Sent onsdag kveld ble syklotronen fraktet gjennom Oslo med spesialtransport til Radiumhospitalet. Torsdag morgen sto et stort team klart for å gjennomføre den nøye planlagte operasjonen å løfte den 100 tonn tunge syklotronen inn gjennom et hull i taket og ned i strålebunkersen.

– Syklotronen er en av de største kliniske maskinene som er installert i et norsk sykehus. Vi hadde været på vår side, og syklotronen ble løftet inn i sykehuset uten større komplikasjoner, sier Høylie.

Et par menn som poserer for et bilde
Håkon Andresen, regionsleder hos utstyrsprodusenten Varian og Pål Høylie, prosjektdirektør for Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.

- Vil gi mange pasienter økt livskvalitet

For fagmiljøene som arbeider innen strålebehandling er dette en historisk begivenhet.

- Protonterapi reuserer faren for langtidsbivirkninger og seinskader. Dette vil gi mange pasienter økt livskvalitet - i mange tilfeller uendret arbeidsevne – i etterkant av behandlingen. Syklotronen er en videreutvikling av en oppfinnelse gjort av nordmannen Rolf Widerøe i andre halvdel av 1920 tallet. Det er en historisk milepæl at en slik maskin nå installeres ved Radiumhospitalet ca. 90 år etter Radiumhospitalet ble etablert som det første kreftsykehuset i Norge. Maskinen er døpt Ellen Gleditsch etter denne fremragende forskeren som via sitt samarbeid med Marie Curie, brakte Radium til Norge til bruk i strålebehandlingen ved det nyetablerte Radiumhospitalet, sier seksjonsleder for protonterapifysikk Karsten Rydén-Eilertsen i Oslo universitetssykehus.

Fagmiljøene planlegger nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid


- Dette har stor betydning for barn og unge med kreft. Barn som trenger protonterapi må i dag reise utenlands for behandlingen, og det er en tilleggsbelastning for barnet og hele familien. Det blir et framskritt at protonterapi kan gis i Norge, nærmere hjemmet. De aller fleste pasienter vil inngå i kliniske studier om protonterapi, og dette vil skape økt kunnskap og bidra til framtidig kreftbehandling. Det blir et stort løft for kreftforskning spesielt innen stråleterapi. Det planlegges bredt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, sier overlege med ansvar for protonterapi Marianne Grønlie Guren i avdeling for kreftbehandling (OUS)

Feiret med kake


Programleder i Oslo universitetssykehus Inger Heiberg inviterte til markering for fagmiljøene som jobber med strålebehandling. I tillegg til de rundt 100 oppmøte fra OUS kom to fra Kreftforeningen og noen kolleger fra Haukeland universitetssykehus som hadde tatt turen over fjellet for anledningen. Med taler og kaker ble alle som har bidratt takket for innsatsen så langt og ønsket lykke til med videre arbeid.

Et bord med kaker og desserter

Nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet er det første nye sykehusbygget i utviklingen av hele nye Oslo universitetssykehus. De neste årene vil Helse Sør-Øst RHF også bygge nytt bygg for sikkerhetspsykiatri på Ila, nytt stort lokalsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Nye Rikshospitalet.

 

Tekst
På siden av syklotronen står navnet "Ellen Gleditsch" sammen med signaturer fra noen av de involverte i prosjektet som var på dåpsseremoni for syklotronen i 2021.

 

 

 

 

En byggeplass med kraner og bygninger
Dagen etter ankomst er syklotronen klar for å løftes på plass. Her pågår nøye forberedelser på bakken før løftet, alt må være i henhold til planene.