logo Sykehusbygg

Remen midlertidig direktør

Bjørn Remen blir konstituert direktør i Sykehusbygg. – Et naturlig ansvar å ta, sier han.

Publisert 14.05.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En mann som smiler for kameraet

Ingeniøren Remen har vært involvert i utvikling og bygging av sykehus i 16 år, og siden 2010 har han ledet Helsebygg Midt-Norge. De siste månedene har Remen også deltatt i forarbeidet til Sykehusbygg, og det kan neppe kalles noen overraskelse at det nye foretaksstyret ønsket Remen som konstituert sjef i påvente av permanent adm. direktør.

 
Bjørn Remen og Helsebygg-miljøet har lenge gått inn for en nasjonal organisasjon av den typen som nå bygges opp med hovedkontor i Trondheim. For øvrig har Helse Midt-Norge fått i oppdrag å etablere det nye byggforetaket.

– Det er ikke unaturlig at den konstituerte direktøren tilhører kompetansemiljøet vi har utviklet for St. Olav-prosjektet. Da er det også naturlig at jeg påtar meg lederansvaret i en overgangsperiode, sier Remen. Han minner om at Helse Midt-Norge har besluttet at Helsebygg bør inngå i det nasjonale foretaket, og ser fram til å sette sitt preg på det nye bygge- og eiendomsforetaket.

Uhyre spennede utvikling 

– Vi står foran en uhyre spennende utvikling. Husk at Sykehus-Norges samlede investeringsbudsjett ligger på mellom sju og ni milliarder kroner årlig! Da er det mye som må på plass for et selskap som er satt til å samordne denne virksomheten, poengterer Remen.
– Hvor mye kan du som «overgangssjef» prege Sykehusbygg?
– Jeg skal lede aktivt og ta beslutninger i samråd med medarbeidere og styre. Det er også viktig å komme i gang med strategiplanen. Men en konstituering som dette gir noen begrensninger. Når den permanente administrerende direktøren overtar våren neste år, må vedkommende kunne sette sitt klare preg på organisasjonen uten for mange «bindinger». Her gjelder å balansere.