logo Sykehusbygg

Revidert tidligfaseveileder er ute

Våren 2016 ble det bestemt at tidligfaseveilederen skulle revideres. Nå er det endelige resultatet klart og godkjent av helseforetakene.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

​Forrige uke ble den nye veilederen godkjent av det siste av de fire regionale helseforetakene, noe som betyr at alle de fire har vedtatt å oversende den til Helse- og omsorgsdepartementet. Veilederen skal erstatte gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011, og skal tas i bruk for alle nye prosjekter.

– Siden veilederen sist ble revidert i 2011 er landskapet noe forandret, og det ble identifisert flere utfordringer knyttet til dagens gjennomføring av tidligfasen. Dette var bakgrunnen for arbeidet med revideringen, forteller prosjektleder for revideringen, Rune Reinaas.

I prosjektgruppen for revisjonen satt personer oppnevnt fra de regionale helseforetakene og HOD: Tor-Arne Haug, Lars Magnussen, Helge Bergmann, Andreas Moan, Birger Stamsø, og Helga Daae. Prosjektet har også vært tilknyttet en referansegruppe med representanter fra helseforetak, rådgiver- og forskningsmiljø, og fra andre statlige eiendomsutviklere, blant annet Statsbygg og Forsvarsbygg.