logo Sykehusbygg

Sjefen på plass til våren

Fast administrerende direktør i Sykehusbygg skal være på plass innen 1. mai neste år.

Publisert 13.05.2019
Sist oppdatert 25.10.2021

​Ifølge styreleder i Sykehusbygg, Steinar Frydenlund, blir det en av styrets viktigste oppgaver å finne riktig kandidat til denne jobben. Men foreløpig ønsker ikke Frydenlund å si noe mer konkret om denne ansettelsesprosessen.

Nødvendig grunnkompetanse 

I løpet av 2015 skal det nye foretaket også bygge opp det som kalles nødvendig grunnkompetanse. De som rekrutteres vil trolig bli engasjert innen disse virksomhetsområdene:

  • Forretning og administrasjon
  • Fellesfunksjoner
  • Plan og utvikling
  • Prosjektering og gjennomføring
I tillegg regner Sykehusbygg med at det blir behov for noe konsulent-innleie i etableringsfasen.

Nye lokaler innen 1. juli 

Foretaket flytter inn i nye lokaler i Trondheim innen 1. juli 2015, men det er ennå ikke bestemt hvor i byen Sykehusbygget skal ha hovedkontoret. Som en midlertidig løsning benyttes Helsebyggs kontorbrakke ved St. Olavs Hospital.