logo Sykehusbygg

Skanska fikk kontrakten for utvikling og bygging av Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand (NPK)

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med integrert samhandling. Sykehusbygg HF står for prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst, og samhandlingsperioden starter umiddelbart.

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe menn som står foran et bord

NPK har en kostnadsramme på 780 millioner kroner, hvor totalentreprisen til Skanska utgjør om lag 480 millioner kroner. Sykehusbygg HF har valgt en gjennomføringsstrategi som forutsetter dyp og tidlig involvering av entreprenørenes kjernekompetanse i dette prosjektet.

-Skanska har gjennom en rekke helse- og sykehusprosjekt opparbeidet seg en solid kompetanse som er relevant for å gjennomføre dette prosjektet på en vellykket måte. Vi er glade for at Sykehusbygg har valgt en gjennomføringsmodell der verdien av kompetanse, gjennomføringsevne og tilbudt team vektlegges, og at vi får mulighet til å dra nytte av dette fra en tidlig fase for å sikre et vellykket prosjekt for kunde og sluttbruker. Vi er ydmyke og stolte over å få være med å realisere prosjektet som vil få stor betydning for lokalbefolkningen når det står ferdig, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød

 

Samler akuttpsykiatri og døgnsengeposter

Det nye psykiatribygget på Eg skal oppføres rett sør for det eksisterende sykehuset i Kristiansand. Bygget vil inneholde døgnplasser med 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for Ungdomsklinikken. I tillegg skal bygget inneholde blant annet poliklinikk, akuttmottak og kontorfunksjoner. Nybygget vil få et bruttoareal på 12 500 kvadratmeter fordelt over fire etasjer. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2022.

– Vi er fornøyd med at det er tatt en beslutning. Med denne kontraktsinngåelsen er vi i rute til å kunne flytte inn i nytt psykiatribygg på slutten av 2022. Det har vært en grundig utvelgelsesprosess, og vi er komfortable med valget av totalentreprenør, sier Oddvar Sæther, klinikkdirektør Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus

 

Sykehusbygg HF viderefører erfaring og kunnskap

Sykehusbygg HF skal bidra til en fremtids­rettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.

 -Når vi nå skal videreutvikle og bygge NPK stiller vi med et meget erfarent team til å lede prosjektet. Prosjektledelsen fra Sykehusbygg HF har oppdatert dybdekompetanse og -erfaring fra tidligere utbyggingsprosjekter for psykiatribygg i landet. Denne erfaringen kommer nå NPK og Sørlandet sykehus til gode. Med Skanska på laget er jeg sikker på at vi sammen vil realisere et vellykket prosjekt og slik nå eierens høye forventninger og ambisjoner, sier administrerende direktør i Sykehusbygg, Terje Bygland Nikolaisen.