logo Sykehusbygg

Skisseprosjekt i sluttfase

Konseptfasen for et distriktmedisinsk senter i Brønnøysund er snart fullført. Prosjektet munner ut i en skisse av et nybygg.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En mann og en kvinne som sitter ved et bord med papirer og en projektorskjerm

Sykehusbygg leder konseptfasen for et distriktmedisinsk senter (DMS) i Sør-Helgeland. Prosjektet tar utgangspunkt i det eksisterende helse- og omsorgssenteret i Brønnøysund. Det skal bygges et nybygg og gjøres litt ombygging for å etablere et spesialisthelsetjeneste-tilbud for de om lag 12 000 innbyggerne i Sør-Helgeland.

– Konseptfasen danner grunnlag for forprosjektfasen som konkretiserer arbeidet videre, sier sykehusplanlegger og prosjektleder for konseptfasen, Unni Dahl.

Prosjektet har vært et samarbeid med deltakere fra Helgelandssykehuset og kommunene som har drøftet ulike alternativer for å gi et best mulig helsetilbud for pasientene i området. Prosessen munner ut i en skisse av bygget, utarbeidet av Ratio Arkitekter. 20. april holdt Sykehusbygg, deltakere fra Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune et siste møte hos arkitektene for å ferdigstille de endelige løsningene i konseptfasen.

– Dette er en viktig konkretisering av Samhandlingsreformen. DMS'et legger til rette for et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og vil gi et tilbud nærmere der pasientene bor, fortsetter Dahl.

Konseptrapporten ferdigstilles 31. mai i år.