logo Sykehusbygg

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019

Dette er den andre felles rapporten de fire regionene presenterer om spesialisthelsetjenesten sitt arbeid med samfunnsansvar. Rapporten omfatter alle helseforetak i landet, også de felleseide selskapene. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon.

Publisert 30.04.2020
Sist oppdatert 31.03.2022
En gruppe mennesker som står ved siden av en gul bil

Sykehusbygg HF har i sine kontraktsvilkår (entreprisekontrakter) klare krav til tilbyders seriøsitet og antikorrupsjonsarbeid. Dette innbefatter krav til andel lærlinger og andel fagarbeidere. Sykehusbygg benytter Difi’s seriøsitetsbestemmelser for Bygg og anleggskontrakter som har blitt en bransjestandard og som bl.a. stiller krav om andel lærlinger og andel fagarbeidere på byggeplass.

Videre inneholder Sykehusbyggs styringssystem retningslinjer knyttet til vurdering av egen habilitet i forbindelse med anskaffelser. Som en av de første offentlige utbyggerne har Sykehusbygg HF anskaffet IT-verktøyet HMSREG som holder oversikt og kontrollerer seriøsitet på personell og firmaer som er på byggeplass.

Les hele rapporten her