logo Sykehusbygg

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020

 Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.Nå er den tredje rapporten om samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten klar.

Publisert 17.06.2021
Sist oppdatert 25.10.2021
Nettsted

Arbeidet med klima og miljø i spesialisthelsetjenesten er organisert i et interregionalt samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av representanter fra de fire regionale helseforetakene, Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, vernetjenesten og tillitsvalgte.

Les hele rapporten her