logo Sykehusbygg

St. Olavs har overtatt det nye Sikkerhetsbygget

Tirsdag 21. september ble de nødvendige papirene signert, og St. Olav overtok formelt det nye Sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim.

Publisert 22.09.2021
Sist oppdatert 25.10.2021
En bygning med et gjerde og trær foran seg

Det er nå to år siden det første gravemaskintaket for nytt sikkerhetsbygg ble tatt på Østmarka i Trondheim. Før utgangen av 2021 flytter sikkerhetspsykiatrien inn hit, og med det blir de gamle lokalene på Brøset historie. Det nye sikkerhetsbygget er utformet for å ivareta pasientenes trygghet og samfunnets krav om sikkerhet, og huser samtidig innovative fasiliteter og løsninger for ansatte.– Det er et imponerende bygg vi har fått. Vi har opplevd engasjement under både planlegging og bygging, og vil takke for et godt samarbeid, sier leder for styringsgruppa og økonomidirektør ved St. Olav, Jan Morten Søraker.

formell overtakelse bilde.jpgØkonomidirektør ved St. Olav, Jan Morten Søraker (midten) under den formelle overtakelsen av Sikkerhetsbygget. Distriktssjef i entreprenør NCC, Lars Petter Gamlem til høyre. Bjørn Remen i Sykehusbygg til venstre. Foto: Christina Yvonne Kalland, St. Olavs hospital HF

Bjørn Remen i Sykehusbygg HF har vært prosjektsjef for byggingen av det nye Sikkerhetsbygget.

– Et slikt prosjekt har mange faser, og det er mange hensyn å ta. Det handler om å få til gode prosesser, med fokus på løsninger. Resultatet er et bygg og en plassering som er veldig bra, sier Remen. Siden oppstarten i 1987 har Avdeling Brøset ved St. Olav hatt som oppgave å gi utredning og behandling av høy kvalitet for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og alvorlig problematisk atferd. I tråd med økte faglige krav og økende driftsutfordringer, ble det i 2016 startet en prosess med mål om å etablere et nybygg for avdelingen. Nå har St. Olav overtatt det ferdige bygget, og i løpet av høsten flytter hele avdeling Brøset inn i de nye lokalene på Østmarka.


bakgård bygget bilde.jpg 

Det nye Sikkerhetsbygget er nå formelt overtatt av St. Olavs hospital HF. I løpet av høsten skal avdeling Brøset flytte inn her. Foto: Christina Yvonne Kalland