logo Sykehusbygg

Stinn brakke av prosjekterende

Det skal bygges sykehus for 8-10 milliarder hvert år de neste årene. Ikke rart nesten 100 rådgivende ingeniører og arkitekter troppet opp på Sykehusbyggs orienteringsmøte nylig. Litt flere enn det var plasser til.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe mennesker som sitter i et rom

– Vi er helt avhengig av å ha med dyktige, foroverlente, innovative og engasjerte fagfolk på laget hvis vi skal greie å skape merverdi for både sykehuseiere og pasienter, sier Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør i Sykehusbygg.

Hun åpnet med å vise Sykehusbyggs brede prosjektportefølje. Den viser at det blir travelt for dem som skal prosjektere og tegne sykehusbygg de neste årene.

Sykehusbygg er foreløpig involvert i om lag 40 byggeprosjekter. I tillegg kommer 30 utviklingsprosjekter, hvor ambisjonen er å ta fram erfaringsbaserte og standardiserte løsninger som kan gjenbrukes fra et prosjekt til et annet.

– Vi trenger rådgivere som hjelper oss å skape merverdi for våre oppdragsgivere, utfordrer oss på beste praksis og gjennom samspill hjelper oss å ta ned kostnader og opprettholde kvalitet, sa hun.

Dag Bøhler, prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen og OUS, framholdt at Sykehusbygg stadig søker etter mer standardiserte løsninger, mindre utredning og alternativsvurderinger, mer bruk av BIM som styringsverktøy og mer industrialisering.

Evalueringen av arrangementet viser for øvrig at deltakerne fikk stort utbytte av orienteringen. De vil gjerne at Sykehusbygg arrangerer halvårlige møter av denne typen.

 

Se oversikt over prosjekter her: Prosjektoversikt