logo Sykehusbygg

Sykehusbygg sentral rådgiver i Førde

Sykehusbygg har en sentral rolle når de store kontraktene skrives for sykehuset i Førde. Norconsult med Nordic på laget fikk nylig prosjekteringskontrakten. Neste storkontrakt blir med en totalentreprenør som skal være med helt fra forprosjektet.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe menn som står rundt en mann som sitter ved et bord

Sykehusprosjektet i Førde omfatter 10.000 kvm nybygg og 50.000 kvm ombygging. Byggestart er planlagt mot slutten av 2019.

Helse Førde har styrket sin eget prosjektstab med eksperter fra Sykehusbygg. – Vi forsterker Helse Førdes kompetanse på områder hvor vi kan trekke med oss erfaring fra mange andre sykehusbyggeprosjekter i Norge, sier Bjørn Lindholt. Han er prosjektleder for prosjektering.

I tillegg stiller Sykehusbygg blant annet med prosjektleder for rom- og funksjonsprogram, ressursrådgiver for medisinsk-teknisk utstyr, ITB-rådgiver, samt kompetanse på BIM og anskaffelser/entrepriser.

– Det er flott å kunne bruke den brede kompetansen og erfaringen fra tidligere sykehusbyggeprosjekter inn i nye prosjekter som hos Helse Førde. Slik skaper vi merverdi for hele helse-Norge, sier administrerende direktør Ann-Elisabeth Wedø i Sykehusbygg.

Nylig fikk Norconsult oppdraget med å levere rådgivings- og arkitekttjenester til planleggingen av nye Førde sjukehus. Neste storkontrakt blir med totalentreprenør.

Med Nordic på laget skal Norconsult kvalitetssikre konseptet og bidra til utviklingen av forprosjektet sammen med totalentreprenøren for det nye sjukehuset.

– Prosjektet ønsker å involvere en totalentreprenør med gjennomføringserfaring tidlig i prosjektet, slik at man i fellesskap kan utvikle et mer effektivt prosjekt både med tanke på løsninger (kvalitet), gjennomføring/bygging (prosess, tid) og kostnader. Dette for å skape sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor den vedtatte investeringsrammen. Totalentreprenøren blir trolig valgt i løpet av august/september, og skal fortrinnsvis delta fra forprosjektfasen, sier Bjørn Lindholt.

Begge kontraktene vil ha opsjon på videre faser av prosjektet.