logo Sykehusbygg

Sykehusplanlegger med doktorgrad

Unni Dahl ble ansatt som sykehusplanlegger høsten 2015. Nylig leverte hun sin doktorgrad om samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Et nærbilde av en person som smiler

Sykehusbygg har et mål om å øke kompetansen innenfor både virksomhet, bygg og helsetjenesten som helhet. Gjennom sin doktorgradsavhandling og erfaring er Dahl en av de som bidrar til nettopp dette; som ansvarlig for samhandling og planlegging av tjenestetilbud mellom kommuner og sykehus.

– Samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste har interessert meg lenge. Jeg er spesielt opptatt av gode pasientforløp, kompetanseoppbygging og evaluering av tjenestetilbudene – i tillegg til spørsmålet om hvordan den økende spesialiseringen får konsekvenser for morgendagens pasienter. Flere av Sykehusbygg sine prosjekter er i dette området, så jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene og mulighetene her, sier Dahl, som kommer fra helsefagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF og NTNU, hvor hun har levert doktorgraden.

Etterspurt kompetanse
Doktorgradtittelen hennes er "The impact of an Intermediate Care Hospital on the Chain of Care for Hospitalized elderly people". Sykehusbygg sine nåværende prosjekter, spesielt planleggingen av DMS/LMS i Alta, Brønnøysund og Kristiansund, er meget relevant for Dahls kompetanse og doktorgrad. Sykehusbygg merker økt etterspørsel etter denne kompetansen, og Dahl vil være svært viktig i fremtidige prosjekter innenfor dette området.

– Unni bidrar til å styrke oss i nåværende og fremtidige prosjekter. Særlig innenfor det viktige området virksomhet, bygg og helsetjenesten som helhet. Unni har et bredt perspektiv på dette, og tenker ikke bare på sykehus, slik normen i sektoren tidligere har vært. Vi gleder oss stort over å ha fått med oss Unni på laget, sier leder for administrasjon og HR, Berit Valstad- Aalmo i Sykehusbygg