logo Sykehusbygg

Teknologi i fremtidens helsetjeneste: Vil robotene overta?

I Japan har helsetjenesten og pasientene for lengst omfavnet roboter i tradisjonelle omsorgsoppgaver. Her i Norge har vi foreløpig sett lite til digitale kjæledy og samtalepartnere på sykehuset. Er roboter svaret på håndteringen av eldrebølgen? 

Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 25.10.2021
En hvit robot med blå nese

Det blir mer teknologi i det norske helsevesenet, men den kommer ikke til å erstatte jobben til helsepersonell, skal vi tro Tore Indreråk, som er fagansvarlig for IKT i Sykehusbygg.

- Trenden vi ser i Japan med roboter som imiterer mennesker kommer vi ikke til å se i Norge med det første. Teknologi vil spille en stor og viktig rolle her også, men på en annen måte. Slik vi tenker handler det mer om å bruke teknologi til å automatisere oppgaver og frigjøre kapasitet, slik at det blir mer tid til omsorg og pasientbehandling, sier han.

Smartere hjem og mindre sykehusbesøk

Hva kan vi så forvente oss av fremtidens helsevesen i Norge? Indreråk er opptatt av at teknologiutviklingen ikke bare skjer i sykehusene, men også i hjemme våre. Han peker på en fremtid hvor smart teknologi bidrar til at flere kan få bedre oppfølging og behandling, uten å være avhengig av å reise til sykehuset.

-Vi ser at medisinsk sensor- og analyseteknologi for privat bruk utvikler seg veldig raskt, og blir mindre, billigere og enklere å bruke. Deler av utstyret som i dag kun finnes på sykehus, vil vi etter hvert kunne ta i bruk i eget hjem.

-Bare ved bruk av smarttelefon kan du i dag logge alt fra oksygeninnhold, viskositet og blodtrykk på deg selv. Det betyr at fremtidens pasienter vil ha bedre tilgang på informasjon om egen sykdom og helse, og dermed være en ressurs i selve behandlingen, sier han.

Det er en utvikling som ifølge Indreråk har flere fordeler.

- Bruken av poliklinikker har skutt i været, og det er en trend som ikke kan fortsette. Mer og bedre fjernkonsultasjoner og overvåking av pasienter hjemme vil gi en kjempegevinst for samfunnet, men ikke mist for pasientene som slipper ulempene med lang reisevei.

Hvor langt unna er vi?

-Korona-pandemien ga virkelig en boost i bruk av digitale fjernkonsultasjoner og vi planlegger med utstrakt bruk av digital samhandling i nye sykehus. Men vi er fremdeles bare i startgropen på fjernovervåking og behandling av pasienter hjemme. Det er flere flaskehalser som må løses, blant annet tilgang på sikkert, stabilt nett. Men utviklingen går raskt. Ser vi på nettet er 5G i ferd med å rulles ut i flere norske byer, det vil gi oss helt nye muligheter til å drive sikker fjernovervåkning og -behandling.

Virtuelle sykehus

I USA er de første pasientfrie sykehusene allerede på plass, med sykepleiere og leger som følger opp pasienter andre steder i landet audiovisuelt. Ifølge Indreråk blir virtuelle klinikker en integrert del av de nye sykehusene som er under planlegging og bygging.

-Dette er løsninger vi også ser på i Norge. På det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal er det for eksempel planlagt inn seks rom som vil fungere som virtuelle poliklinikker, sier han.

Fremtidens helsetjeneste vil altså se annerledes ut. Ny teknologi vil legge til rette for bedre og mer effektivt samspill mellom helsepersonell og pasienter, men roboter med varme hender kan det ta lang tid før vi ser i Norge.

Hvis du vil lese mer om teknologitrender og hvordan de påvirker fremtidens helsevesen kan du lese Sykehusbygg sitt teknologinotat. Det finner du her.