logo Sykehusbygg

Tester ny veileder

Sykehusbygg utarbeider i disse dager en mal for utviklingsplaner for helseforetak i Norge. Sykehuset i Telemark skal være prøvekanin for den nye veilederen.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En gate med biler og bygninger på siden

– Sykehuset i Telemark vil fungere som en viktig case på hva en veileder faktisk bør inneholde, sier leder for plan og utvikling i Sykehusbygg, Marte Lauvsnes.

Dermed er dette det første av helseforetakene i Norge som prøver ut den nye veilederen. Selv om veilederen ikke er godkjent ennå, er Lauvsnes optimistisk til at den testes ut. Målet er at veilederen skal bli ferdig før sommeren.

 

Virksomhetsutvikling i fokus
Sykehuset i Telemark har satt i gang arbeidet med en utviklingsplan med perspektiv frem mot 2030. Denne er ifølge Lauvsnes ikke bare rettet mot utviklingen av bygg, men også av virksomheten som helhet.

– Noe av det arbeidet vi gjør er å analysere dagens virksomhet. Vi ser på hvilke forutsetninger for endringer som foreligger, fremover i tid, og gjør en framskriving mot 2030 for å se på hvilke tiltak som kan gjøres, sier hun, og forteller at hun ser for seg to alternativer for sykehuset:

– Det ene er at dagens virksomhet forblir uendret. Det andre er at den somatiske virksomheten flyttes fra Porsgrunn til Skien.

–Det hele kan med andre ord ende med et byggeprosjekt, men det vet vi ikke ennå. For oss er det virksomhetsutvikling som er hovedprioriteringen, avslutter hun.