logo Sykehusbygg

Tett samarbeid med politiet gir tryggere byggeplasser

I forbindelse med byggingen av nytt sykehus i Drammen, jobber politiet og Sykehusbygg HF sammen for å bidra til et trygt og godt arbeidssted på byggeplassen.

Publisert 05.10.2021
Sist oppdatert 26.10.2021

politiet.png

Byggeplassen på Brakerøya er et stort område med mange ansatte. Her bygges nytt sykehus i Drammen som vil bli 122 000 kvadratmeter stort. 

-  Med disse rammene er det viktig at vi har ting på stell og at de som jobber på byggeplassen har gode forhold. Vi er både stolte og glade for samarbeidet vi har med politiet. De hjelper oss med å forebygge trafikkproblemer og å forhindre utstyrstyverier og arbeidslivskriminalitet på den store byggeplassen, sier Tore Bryhni, områdeleder bygg i prosjekt nytt sykehus i Drammen.

Politiet og byggeprosjektet i Drammen har hatt et godt samarbeid helt siden arbeidene startet på tomta i 2019. Politioverbetjent Pål Sørensen fra Drammen politidistrikt og næringslivskontakt fra Sør-Øst politidistrikt Anne Strand, er av de to som har hatt mest med prosjekt nytt sykehus i Drammen å gjøre:

- Et slikt samarbeid er nytt for politiet, men vi erfarer at dette er vinn-vinn, sier Pål Sørensen.

- Med så mange store sykehusprosjekter i Oslo og omegn, er det naturlig at vi bidrar, sier Anne Strand.

Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre for det nye sykehuset, og Sykehusbygg HF er prosjektleder. Arbeidene gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF som i fremtiden skal overta driften av det nye sykehuset når det står klart i 2025.

- Vi får til et godt samarbeid gjennom å dele informasjon med hverandre. At politiet er synlig på og ved byggeplassen, er også viktig, og de bidrar med sin innsikt i prosjektets risiko- og sårbarhetsvurderinger. Sykehusbygg har ambisjon om å utvide samarbeidet til å omfatte flere av de mange store sykehusprosjektene i landet, sier Jens Erik Ramstad, sjef for kvalitet, sikkerhet og samfunnsansvar i Sykehusbygg HF.