logo Sykehusbygg

Vi må framsnakke fagarbeiderne!

– Vi har mange utfordringer i BA-næringen, og den største er nok produktiviteten. Vi har ikke klart å styre kostnadseffektivt nok, og når kostnadene har gått over styr, har vi sett etter enklere og andre løsninger. Nå gir utviklingen gjennom BIM oss nye muligheter, og BIM har mye av svaret, men ikke hele. Vi trenger gode fagarbeidere, vi må utnytte og utvikle fagkompetansen til å ta i bruk nye verktøy som kommer.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En person som står på en plattform

Distriktsleder Ståle Brovold far Veidekke Entrepenør AS, Trøndelag, var opptatt av å framsnakke fag – og fagarbeidere – i sitt innlegg om ledelse og involvering på årets Sykehusbyggkonferanse.

– Våre fagarbeidere tilhører en yrkesgruppe som har vært nedsnakket , men de fortjener å bli framsnakket. 12 prosent av den årlige verdiskapingen i Norge ligger i BA-næringen. Vi forvalter store samfunnsverdier, fortsatte Brovold.

Han var tydelig stolt av å komme fra et selskap som satser på fast, ansatte fagarbeidere og på å utvikle selvstyre på arbeidsplassen. Veidekke har, kanskje som de første i verden, jobbet med involverende planlegging, altså nettopp  med å involvere fagarbeiderne i planleggingen.

Brovold brukte videre tid til å snakke om den viktige balansen mellom struktur og kultur og verdien av å utvikle en disiplinert bedriftskultur. Han røpet at for Veidekke er Marit Breivik – og hennes involvering av alle spillerne  i sin gullplan – et forbilde.

– Det er tre ting i arbeidet med ledelse av produksjon  som har vært øyåpnere  for meg, fortsatte Brovold. – Faktabasert ledelse og ikke handlekraftig uvitenhet, som vi har sett en del av,  er en av dem. At en fagarbeider som kommer til en arbeidsplass i løpet av minutter kan få en oversikt over hvordan tilstanden egentlig er, en annen. Dessuten er det viktig alltid å ha med seg at fagarbeiderne er de faktiske ekspertene, understreker Brovold.

Han følger opp med å fortelle at da Veidekke utviklet sin nye strategi fram mot 2020, var fagarbeiderne for første gang aktivt med i arbeidet.