logo Sykehusbygg

Viktig milepæl for nye helsetilbud på Nordmøre og i Romsdal

Hovedfunksjonsprogrammet for det nye sykehuset på Hjelset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund ble nylig enstemmig vedtatt. Dermed er en viktig milepæl passert i prosjektet om nye helsetilbud på Nordmøre og i Romsdal.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Diagram

Hovedfunksjonsprogrammet er en av flere delutgreiinger i konseptfasen for prosjektet og bygger på Idéfaserapporten som ble godkjent av styret i Helse Møre og Romsdal i desember 2014. De nye planene ble presentert for styret i Helse Møre og Romsdal forrige uke, med gode tilbakemeldinger.

– Vi har en god fremdrift i prosjektet. Dokumentet vi nå har levert sier noe om størrelsen på sykehuset og innholdet, og gir grunnlag for å begynne å tegne opp skisser til sykehuset, forteller prosjektleder i Sykehusbygg, Bjørn Remen.

Det nye sykehuset vil få 209 sengeplasser fordelt på 170 for somatikk og 39 for psykiatri. I tillegg vil det få et pasienthotell med 23 sengeplasser, åtte intensivsenger og 14 observasjonssenger. Totalarealet for sykehuset er mindre enn utarbeidet i idéfasen, en fase Sykehusbygg ikke hadde ansvaret for. Alle funksjoner er ivaretatt i de nye planene.

 – Vi ser frem til å utvikle et fullverdig, bærekraftig og framtidsretta akuttsykehus på Hjelset og et godt poliklinisk tilbud og dagbehandling i Kristiansund. Målet er å sikre befolkninga på Nordmøre og i Romsdal et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud, sier Remen.

Videre jobber ni planleggingsgrupper med et delfunksjonsprogram som er konkretisering og detaljering av krav i hovedprogrammet. Konseptfasen skal være ferdig i løpet av året. Det nye felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal står etter planen ferdig i 2021.

Les mer hos Helse Møre og Romsdal

Styresaken til Helse Møre og Romsdal