logo Sykehusbygg

Viktige erfaringer om Covid-19 fra europeisk helsenettverk

European Health Property Network (EuHPN) er et nettverk for de som jobber med sykehusutbygging i Europa. Målet er å dele kunnskap og erfaringer på tvers av landene, noe som har vært ekstra nyttig i år.

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 25.10.2021


-  I et år som 2020 har utveksling av kunnskap og erfaringer vært viktigere enn noen gang, sier sjef for rådgivingsavdelingen i Sykehusbygg HF, Marte Lauvsnes – som også er styreleder i EuHPN.

Sykehusbygg HF er Norges representant i EuHPN, som er et av de viktigste nettverkene våre. De andre medlemslandene er Sverige, Danmark, England, Skottland, Nord-Irland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Finland. Nettverket er en møteplass for sykehusplanleggere som har forholdet mellom helsetjenester, bygg og infrastruktur som hovedfokus. EuHPN gir også tilgang til andre lands erfaringer fra ulike sykehusprosjekter. I år har pandemien og sykehusenes respons på den stått høyest på agendaen.

I et vanlig år avholdes en stor konferanse hvor alle representanter fra landene samles. I år har konferansen blitt erstattet med fire webinarer der ulike foredragsholdere har presentert problemstillinger knyttet til konsekvensen av koronasituasjonen.

En av problemstillingene som har vært drøftet handler om fleksibilitet ved planlegging og bygging – hvor i prosjektet bør det planlegges for mer fleksibilitet? Andre relevante problemstillinger har handlet om intensivkapasitet, uteområder ved sykehusene, planleggingsmetoder og byggenæringens utfordringer under pandemien.

-  Eksemplene fra de andre landene gir oss i Sykehusbygg HF og helse-Norge verdifulle erfaringer både til kjente problemstillinger, men også til problemstillinger vi enda ikke har direkte erfaring med, sier Lauvsnes. Noen land har helt andre problemstillinger fordi de har vært hardere rammet av Covid-19, men dette er uansett læring for oss dersom vi også skulle komme i lignende situasjoner, avslutter Lauvsnes.

 Les mer om EuHPN her