logo Sykehusbygg

Om nettstedet

g_a3bd0866_b4ab_45a5_ab40_76d43e02679d
  • Informasjonskapslar

    Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg.

  • Personvern

    Personvern handlar her om korleis nettsida samlar inn og nyttar informasjonen frå dei som besøkjer den.

  • Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022

    Hensikten med dette dokumentet er å synliggjøre Sykehusbygg HFs implementering av  åpenhetsloven - både  virksomhetsinternt og i prosjektporteføljen som foretaket gjennomfører på oppdrag fra  RHF/HF. 

Sist oppdatert 10.01.2023