logo Sykehusbygg

Miljøpolicy og miljømål

Sykehusbygg HF er helseforetakenes utbyggingsorganisasjon og har blant annet et særskilt ansvar for å tilby byggeprosjektene bærekraftige løsninger som bidrar til å bl.a. redusere utslipp av klimagasser i tråd med regjeringens målsetning.

Publisert 04.12.2019
Sist oppdatert 27.02.2023
Dronebilde over byggegropen for nytt universitetssykehus i Stavanger, SUS2023.Foto: WOLCAM

Spesialisthelsetjenesten er samlet den største offentlige eiendomsforvalteren i Norge med ca. 5 millioner m2 bygningsmasse. 

Sykehusbygg HF tilbyr de regionale helseforetakene (RHF) og helseforetakene (HF) som byggherrer miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima. 

Vår miljøpolicy

Sykehusbygg HF tilbyr miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima til landets helseforetak. Vi ønsker å påvirke til at både utviklingsplaner og prosjekter i tidligfasen går i en mer bærekraftig retning. På denne måten kan sykehusene møte lavutslippssamfunnets forventninger og pålegg.

I Sykehusbygg skal vi også kjenne vår egen miljøbelastning og arbeide systematisk for å redusere denne.

Dette ved å: 

  • Sikre etterlevelse av eksterne så vel som interne miljøkrav, for å hensynta våre eksterne og interne interessenter 
  • Etablere systemer for systematisk og kontinuerlig reduksjon av vår miljøpåvirkning
  • Øke virksomhetens kunnskap og kompetanse om miljøarbeid

 

 • 30% reduksjon av reiser med fly innen 2025

   
 • Etablere rutiner for å sikre at behandling av avfall, inkludert spesialavfall, utføres på riktig måte ved alle kontorene i løpet av 2020

   
 • Etablere kultur for bærekraftig utvikling i virksomheten i 2019

   
 • Etablere en standard for miljøkrav i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekt innen 2020

   
 • Alle prosjekter skal utarbeide et klimagass-regnskap, miljøoppfølgingsplan (MOP) og utpeke en miljøkoordinator innen 2021

   
 • Prosjekt som Sykehusbygg HF deltar i, skal forbedre sitt klimagass-regnskap i forhold til tidligere prosjekt, innen 2022