logo Sykehusbygg

Styret i Sykehusbygg HF

Styret i Sykehusbygg HF er virksomhetens øverste styrings- og ansvarsorgan, og skal ivareta foretakets interesser. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe.

​​Styret i Sykehusbygg HF består av syv medlemmer, hvorav to er valgt av ansatte i foretaket.


På denne siden finner du en oversikt over styremedlemmer, oversikt over kommende styremøter, i tillegg til styredokumenter og protokoller.

22. januar

16. februar

4. april

13. juni

23. september

29. november

 

 

 

   En kvinne med blondt hår

   Hanne Gaaserød

   Styreleder

   hanne.gaaserod@helse-sorost.no
   En person som smiler for kameraet

   Hilde Rolandsen

   Styremedlem

   hilde.rolandsen@helse-nord.no>
   En mann iført blå skjorte

   Lars Magnussen

   Nestleder

   lars.magnussen@helse-midt.no
   En mann som smiler til kameraet

   Ivar Eriksen

   Styremedlem

   ivar.eriksen@helse-vest.no
   En mann med briller

   David Halvorsen

   Styremedlem

   david.halvorsen@helse-sorost.no
   Mette Nagy Stovner

   Mette Nagy Stovner

   Ansattevalgt styrerepresentant

   mette.stovner@sykehusbygg.no
   Bergsvein Byrkjeland

   Bergsvein Byrkjeland

   Ansattevalgt styrerepresentant

   bergsvein.byrkjeland@sykehusbygg.no

   Instruksen for styret i Sykehusbygg HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som 
   gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med 
   styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og 
   gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder 
   når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar. 

   I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter, 
   instruksjoner fra foretaksmøtet og foretakets etiske retningslinjer. 

    

    

   ​​ 


     ​​​
     Sist oppdatert 07.06.2024