logo Sykehusbygg
Sykehusbyggkonferansen

Program og påmelding Sykehusbyggkonferansen 2024

Publisert 28.06.2024

Praktisk info og påmelding

Tid: 11. -12. november 2024

Sted: Trondheim, Radisson Blu Royal Garden Hotel

Pris: 6000 kr ved påmelding før 30.august - 7000 kr. ved påmelding etter 30. august

Her melder du deg på Sykehusbyggkonferansen 2024!

Hvordan skal vi bygge sykehus som møter behovene fra samfunnet, helsepersonell og innbyggere, i en tid med store endringer? 

På årets sykehusbyggkonferanse dykker vi ned i de store utfordringene som kommer til å påvirke planleggingen og byggingen av nye sykehus i årene som kommer. 

 

Program for årets konferanse

10 år med helseforetaket Sykehusbygg –  har vi lyktes?  

Forventningene var klare da Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014: Sykehus skal planlegges og bygges basert på erfaringer, kunnskap og standardiserte løsninger. Har vi innfridd så langt – og hvordan ser veien ut videre?  

 

Lite penger og folk, men stadig flere krav 

Hvordan påvirkes nye sykehusprosjekter av strammere økonomi, rekrutteringsmangel, krav til sikkerhet og klima- og miljøhensyn?  

 

Men hva med pasienten, da? 

Med fag, økonomi og bærekraft høyt på agendaen, hvordan kan vi sike oss at pasientperspektivet preger nye sykehus?  

 

Parallellsesjoner 

 

1. Hvem skal gjøre hva og hvor, i helsetjenestene?  

Mange snakker om samhandling, men hva betyr det egentlig for måten vi bygger på - når flere tjenester skal virke under samme tak, og nye samarbeidsformer dukker opp? Vi ser på ferske eksempler.  

 

2. Hva skal til for å skape attraktive og effektive sykehus? 

Er det mulig å bygge sykehus der pasienter trives, helsepersonell får lyst til å jobbe – og der pasientbehandlingen kan gjøres mer effektivt? Hvilke løsninger og konsepter er lovende, og hvordan planlegger vi for fleksibilitet i fremtiden? 

 

3. Er det teknologien og smarte sykehus som skal redde oss?  

Digitalisering, KI og bruk av både VR og AR vil bli en del av måten vi planlegger, bygger og drifter fremtidens sykehus på. Men hvor står vi i dag? Vi tar en titt på virtuelle løsninger i helseforetakene, og sensorteknologien som er tatt i bruk flere steder i landet.   

 

Sikre bygg i en usikker tid 

Hvordan balansere tilgjengelige tjenester i møte med et uoversiktlig trusselbilde – og hva betyr det for måten vi planlegger sykehus på?  

 

Skrekkens sykehus  

Vi avrunder dag 1 med et skrekkelig foredrag med filmkritiker Einar Aarvig som viser og forteller oss hvorfor sykehus er åsted for så mange skrekkfilmer, hvordan filmskaperne utnytter publikums angst for institusjoner, og hva horror-sjangeren egentlig sier oss om helsevesenet og sykehus-arkitekturen. 

 

 

Morgenkaffe og oppstart  

Hva lærte vi fra konferansens første dag?   

 

Hvordan drive kunnskapsbasert planlegging og bygging? 

Hva betyr det å bygge kunnskapsbasert? Hvor finner vi kunnskap, og hvilken kunnskap er det vi egentlig trenger for å kunne bygge sykehus som svarer på behovene i helsesektoren og samfunnet? Er standardiserte løsninger svaret? 

 

Kunnskapsbanken: Alt du må vite om sykehusbygging på ett sted 

Sykehusbyggs tjeneste Kunnskapsbanken er laget for å samle all tilgjengelig og oppdatert kunnskap om sykehusbygging på én plattform. Vi live-tester løsningen fra scenen. 

 

Hva skjer med medvirkningsbehovet når kunnskapen øker? 

Medvirkning er en viktig, men det er en kostbar del av det å planlegge og bygge sykehus. Gjør økt kunnskap at behovet for langvarige medvirkningsprosesser kan bli enklere? Vi tar debatten på tvers av helseregionene og får innblikk i resultater fra forskning på dette området. 

Avslutter konferansen med felles lunsj.