logo Sykehusbygg

Planlegging og bygging av sykehus - kort forklart

Publisert 26.01.2023
En collage av bilder av mennesker

Etter overgang til nye nettsider har vi problemer med opplasting av video - se våre filmer om sykehusplanlegging og -bygging på vår Youtubekanal