logo Sykehusbygg
En mann som viser en kvinne noe på en hvit tavle

Rådgivning

Rådgivningsavdelingen i Sykehusbygg bidrar blant annet med utvikling av veiledere, metoder og verktøy som skal gi felles gevinster for helsesektoren.

Sykehusbygg bistår oppdragsgivere med rådgivning for utviklings- og utbyggingsprosjekter i alle faser av eiendommenes levetid. Virksomhet og bygg er nært knyttet til hverandre i helsesektoren, og Sykehusbygg har en bred kompetanse som dekker både planlegging, bygging og forvaltning. Vi driver rådgiving innenfor følgende områder;

 

 • Analyser av bygg og virksomhet
 • Framskriving
 • Dimensjonering
 • Funksjonsplanlegging
 • Planlegging av spesialrom
 • Kulturminnevern
 • Teknologisk utvikling og digitalisering
 • Utstyrsplanlegging
 • Logistikk
 • Eiendom

 

Rådgivingen er basert på systematisk kunnskapsutvikling gjennom evaluering, forskning og erfaringsinnhenting. Vi utvikler veiledere for planlegging, metoder for evaluering og strategisk utvikling av eiendom på vegne av våre eiere. Et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk gjør det mulig å ligge i front med beste praksis.


Rådgivingsavdelingen har ansatte med kompetanse innenfor flere fagfelt som blant annet;


 • arkitektur
 • medisin
 • sykepleie
 • fysikk 
 • ingeniørfag 
 • økonomi  
 • logistikk

Gå til Kunnskapsdatabasen vår her, og les veiledere, konseptprogram og annet fagstoff for sykehusplanlegging.

 


Sist oppdatert 12.05.2021