logo Sykehusbygg

Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne - veileder ikke lenger i bruk

Veilederen er ikke lenger i bruk, de regionale helseforetakene (RHF-ene) og helseforetakene (HF-ene) er ansvarlig for økonomisk vurdering av bærekraft i sykehusbyggprosjekter.

Sist oppdatert 06.10.2021