logo Sykehusbygg

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025 og vil bestå av eit nytt felles akuttsjukehus på Hjelset inkludert psykiatri- og habiliteringstenester (SNR Hjelset), samt eit godt dagtilbod i Kristiansund med polikliniske tenester, dagbehandling og dagkirurgi (SNR Kristiansund)

​Om prosjektet

Fakta SNRKnut Ragnar Heimdal fra Sykehusbygg HF er prosjektdirektør for SNR og har det overordna ansvaret for leiinga av utbyggingsprosjektet. 
 ​​​​
Sist oppdatert 12.02.2024