logo Sykehusbygg

Ny sikkerhetspsykiatri Ila

Et nytt bygg på Ila i Bærum skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri under samme tak.

En bygning med mange vinduer

​Nøkkelinformasjon ​

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

 

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for Ny sikkerhetspsykiatri er Bjørn Hauge. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

 

Les mer på helseforetakets egne sider​

Sist oppdatert 30.05.2022