logo Sykehusbygg

Nye Aker

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus.

En by med mange bygninger

​​Nøkkelinformasjon

 

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Skriv inn bildetekst

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Programdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektdirektør for Nye Aker, Karl Otto Jansen. 

​Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.

Les mer om prosjektet på HSØs egne hjemmesider her​

Sist oppdatert 15.02.2023