logo Sykehusbygg

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet skal utvikles som et samlet og komplett sykehus med regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig blir det et lokalsykehus for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo.  

Form, rektangel

Nøkkelinformasjon​

Ikoner Nye Rikshospitalet.JPG


Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-​Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for Nye Aker er Per Bjørnar Børresen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.


​Les mer om prosjektet på HSØs egne hjemmesider her​


Sist oppdatert 15.02.2023