logo Sykehusbygg

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus lokalisert i Oslo. Sykehuset har både lokale, regionale og nasjonale funksjoner, samt mye forskning. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg og landets første protonsenter på Radiumhospitalet.

Form, rektangel


Nøkkelinformasjon


Faktaboks Radiumhospitalet

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for nytt klinikk- og protonbygg er Pål Høylie. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Les mer helseforetakets egne sider

Sist oppdatert 19.01.2023