logo Sykehusbygg

Arkitektur

Forskning viser at arketektoniske løsninger har innvirkning på pasientens tilhelingsprosess og arbeidsmiljø for de ansatte. Framtidige sykehus skal oppleves som gode bygg av pasienter, pårørende og ansatte. 

hustak

God arkitektur kjennetegnes av holdbarhet, brukbarhet og skjønnhet. Formulert på en annen måte skal god arkitektur skape bygg som er varige, som virker og er vakre. Sykehusbygg HF vil legge til rette for å ivareta disse prinsippene i alle prosjekter vi er involvert i. Sykehusprosjekter skal kjennetegnes av høy arkitektonisk kvalitet med stor bruksverdi, bærekraftig materialbruk, med god aral-, energi- og kostnadseffektivitet. 

Formveileder for arkitektur er under utvikling. 

Sist oppdatert 07.11.2022