logo Sykehusbygg

Eiendom

Sykehusbygg skal utføre tjenester innen eiendomsområdet som det er gevinster ved å utføre felles for sektoren, og vi skal gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom (Jfr. vedtektene § 5) 

Dette omfatter oppgaver og tematikk innenfor Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, Bevaring og Avhending (FDVUBA). I det enkelte byggeprosjekt, fra oppstart av konseptfasen til bygget er overlevert, er det prosjektet som har ansvar for tematikk innenfor eiendomsområdet. 

Siden er under utvikling - mer informasjon kommer!


Sist oppdatert 15.03.2022