logo Sykehusbygg

Elektro

Sykehusbygg HF skal bidra til standardisering av løsninger slik at samme utgangspunkt legges til grunn uansett hvor i landet sykehusprosjekter skal utvikles og bygges. 

Sykehusbygg HF skal være en pådriver til å sikre energieffektive-, fremtidsrettede-, robuste- og kostnadseffektive løsninger innenfor fagområdet elektro til fornuftig kostnad, både i prosjektets gjennomføringsfase og drift.  

Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Forskriftene inneholder utfyllende regler som beskriver hvordan bestemmelsene i loven skal oppnås. En forskrift kan igjen ha tilhørende veiledning som utdyper reglene i forskriften. 

elektropyramide.png

 


Sist oppdatert 01.08.2022