logo Sykehusbygg

Evalueringsrapporter

I tidligfaseveilederen (2017) er det stilt krav til at alle sykehusbyggeprosjekter skal ha en før- og etterevaluering. Sykehusbygg HF gjennomfører både prosessevaluering og evaluering av sykehus i drift. 

En mann og en kvinne som ser på en bærbar datamaskin
Sist oppdatert 25.01.2023