logo Sykehusbygg

IKT

IKT området har i dag et grensesnitt mot de fleste fagområder og leverandører, så håndtering av grensesnitt er blitt et eget omfattende leveranseområde for å få alt til å virke som det skal.

Digitalisering - en forutsetning for pasientens helsetjeneste slik det omtales  i Nasjonal helse- og sykehusplan.  Vi ser i stadige økende grad at IKT leveranser er sentrale og blir større i samtlige nye sykehus-prosjekter, og leveransene blir stadig mer kompliserte og sammensatte. Vår rolle er å så sørge for komplette IKT leveranser som strekker fra grunnleggende byggnære leveranser som kabling og fiber, via stabil infrastruktur til IKT utstyr og moderne sykehusteknologiske løsninger. 

Våre primære samarbeidspartnere er de regionale IKT enhetene, samt Norsk Helsenett og entreprenører som leverer teknikk til byggene. Videre har vi tett samarbeid med IT ressurser i foretakene, samt de som planlegger funksjonalitet og utforming i nye sykehus. Vi er i dag et begrenset antall IKT ressurser i Sykehusbygg som håndterer IKT-planleggingen i mange store byggeprosjekter; eksempelvis nytt Akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal, Vestre Viken, Gaustad, Ahus, Kristiansand og Sikkerhetspsykiatri Østmarka. 
Sist oppdatert 17.12.2021